Antistatické podlahy

Antistatické a vodivé podlahy jsou speciální podlahy s vynikající elektrickou vodivostí. Jsou vhodné do prostor, s požadavky na předcházení vzniku elektrostatických výbojů.

Antistatická podlaha nesmí generovat elektrostatické napětí na osobě, která se po ní pohybuje, a to bez použití vodivé či antistatické obuvi. Tyto podlahy snižují elektrostatické napětí bez ohledu na relativní vlhkost vzduchu v místnosti či výrobní hale.

Oblast použití

  • operační sály, RTG, zubní ordinace
  • laboratoře, chemický průmysl
  • prostory s nebezpečím výbuchu
  • elektrotechnický průmysl
  • farmaceutické provozy
  • automobilový průmysl
  • papírenský a gumárenský průmysl

Skladba a technické údaje

Antistatické podlahy jsou epoxidové stěrky o tloušťce 2 – 4 mm.
Jsou elektricky vodivé se svodovým odporem obvykle 104–106 Ohmů, Maximální odpor podlahy: Rg < 109 Ohmů.

Antistatické podlahy - ukázka 1
Antistatické podlahy - ukázka 2