Betonové mazaniny

Klasické betonové podlahy realizujeme za pomoci moderních technologií Brinkmann Estrichboy. Díky tomuto systému jsme schopni pokrýt malé i velké zakázky od rodinných domků po velké bytové domy, garáže a další. Používáme vlastní betonovou směs (písek, cement, voda, přísady). Možné je i domíchání suché betonové směsi, dovezené z betonárny.

Během jednoho dne dokážeme zhotovit betonovou podlahu o ploše cca 150 až 200 m2, při síle betonu 50 - 60 mm!

Výhody našeho řešení

Často oceňovanou výhodou použité technologie čerpání betonové směsi je její šetrnost k rozvodům podlahového vytápění a podkladové izolaci. Mezi další výhody bezpochybně patří poměr rychlost / kvalita.

Způsob realizace

Namíchaný poloplastický potěr jen čerpán speciálním zařízením přímo do objektu, až do výšky 40m (max. délka vedení 80m). Konečnou úpravu provádíme elektrickou hladičkou, čímž docílíme hladkého a kvalitního povrchu bez nutnosti dalšího stěrkování.

  • Aplikace na čistý podklad a izolační vrstvu (Mirelon, Polystyren, případně separační folie PVC).
  • Okolo stěn je vložena dilatační páska o síle 5mm, do dveřních otvorů pracovní dilatační spára do čerstvého betonu.
  • Dilatační spáry do čerstvého betonu se vkládají u podlah s plochou nad 36m2 a v chodbách po 4bm.
  • Pevnost betonů se stanovuje poklepem Smitovým kladívkem B 20 - 25, destrukční hranolovou zkouškou B 10 12.
  • Doporučená síla betonu je v rozmezí 50 - 60mm, nad podlahovými rozvody minimálně 30mm.
  • Ocelová výstuž Kari sítí není nutná.