Strojně hlazené plastbetonové podlahy

Plastbetonová podlaha je směs epoxidové pryskyřice s různorodou frakcí křemičitých písků. Aplikuje se ručně, nebo strojně na předem připravený a napenetrovaný betonový podklad v tloušťce 4 – 20 mm.

Použití

Používá se tam, kde jsou kladeny extrémně vysoké nároky na pevnost (strojírenský průmysl, výrobní a skladovací haly). Využívá se k opravám nerovných povrchů s výtluky.

Strojní zpracování a finální úpravy

Při strojním zpracování dojde ke vyrovnání plochy s volitelným povrchovým reliéfem. Jako finální úprava se používají výše uvedené epoxidové lité a stěrkované podlahy.

Strojně hlazený plastbeton - ukázka 1