Výhody podlahového systému Sikafloor® 20 PurCem® pro použití v potravinářském provozu

 • Aplikace možná 7. den po betonáži.
 • Rychlá jednostupňová aplikace.
 • Odolnost proti teplotním šokům -40 až + 160°C(bod měknutí 180°C).
 • Vysoká mechanická odolnost - pojezd vozíků s ocelovými koly, odolnost vůči rázům.
 • Vynikající chemická odolnost, odolná široké škále organických a anorganických kyselin, alkálií, aminu, solí a rozpouštedlům.
 • Splňuje přísné hygienické normy, atest pro přímý styk s potravinami, bez organických těkavých látek (VOC), bez škodlivého zápachu, nemá vliv na skladované potraviny.
 • Rychlé vytvrzování (v závislosti na teplotě), pochůzná po 12 hodinách, plný provoz po 18 hodinách.
 • Bezesparý systém, pracovní spáry není nutné přiznávat, pokud nejsou řešeny projektem.
 • Podobný součinitel tepelné roztažnosti jako beton, při běžném namáhání spolupůsobí s podkladem, což umožňuje udržet všechny jeho vlastnosti v širokém rozsahu teplot od -40 °C do +160 °C, čistitelný parou.
 • Vyšší pevnost v tahu než beton.
 • Protiskluzná, přirozená dekorativní úprava poskytuje protiskluznou funkci, možnost volitelné struktury povrchu.
 • Vysoká odolnost proti opotřebení díky robustnímu plnivu
Sikafloor PurCem - ukázka
Sikafloor PurCem - detail čerstvé podlahy